Jämtlands dragonregemente

Denna avdelning är under konstruktion och kommer att utökas så småningom.

Henrik Christian Bröijer placerades som löjtnant vid Ovikens kompani med fullmakt från 1723 han behöll denna tjänst fram till sin död 1741. Han bodde under denna tid med sin familj i löjtnantsbostället i Side 4, Oviken.

 

Äldre kompanindelning

  1. Livkompaniet
  2. Överstelöjtnantens kompani
  3. Majorens kompani
  4. Brunflo kompani
  5. Hallens kompani
  6. Revsunds kompani
  7. Ovikens kompani
  8. Bergs kompani
  9. Lits kompani