Svenska livregementet till fot

Nya Älvsborgs fästning

Den 2 augusti 1701 blev Henrik Christian Bröijer volontär i Kungl. Maj:ts Svenska Livregemente till fots. Regementet var värvat, uppsatt 1680 som garnisonsregemente i Göteborg.

Garnisonsregemente i Göteborg

Den förste regementschefen och tillika kommendanten i Göteborg, överste Gustaf Makeléer, hade avlidit bara ett par veckor innan Henrik Christian anlände till regementet. Den 6 april året därpå avancerade Henrik Christian till korpral och den 3 november 1703 befordrades han till förare. Han tjänstegjorde i regementet fram till den 1 maj 1704 då han blev kommenderad till Karl XII:s armé i polen och tog värvning i Buchwalds skånska ståndsdragonregemente.

Regementet till Wismar

Regementet överfördes till Wismar 1708 och då de deltog i försvaret av staden förlorade vid utfallet den 5 december 1711 hela 629 man. Regementet blev fånget i Wismar 1716 och en liten återstod räddades till Sverige och insattes i Bergsregementet efter Karl XII:s död.