Slaget vid Poltava 1709

Tsarens segerrika slag vid Poltava

Här kommer mer information om Slaget vid Poltava ur Skånska ståndsdragonernas synvinkel att presenteras. Tills vidare kan du istället läsa om slaget vid Fraustadt 1706.

Nedan visas en ordre de battaille för de svenska och ryska arméerna vid slaget vid Poltava den 28 juni 1709. Henrik Christian Bröijer var här kornett och red med standaret längst fram i främsta ledet i prinsen av Württembergs livkompani.

Poltava - Ordre de Battaille