Skånska ståndsdragonerna 1700–1709

Maximilian Emanuel av Würtemberg

Prins Maximilian Emanuel av Würtemberg, regementschef

Under stora nordiska kriget uppsattes tillfälliga dragonregementen inom det egentliga Sverige av ståndspersoner och prästerskap. När antalet visade sig bli större än beräknat gavs den 6 september 1700 order om att ytterligare ett regemente ståndsdragoner skulle uppsättas. Översten Kjell Christoffer Barnekow hade åtagit sig att värva 200 dragoner och tillfördes nu ytterligare 400 ståndsdragoner uppsatta inom Skåne, Halland, Blekinge och om det krävdes, Småland och Östergötland.[1] Tillsammans skulle dessa bilda sex kompanier. Olyckligtvis avled Barnekow hastigt i feber[2] bara några månader senare. Regementet övertogs då av Christian Albrecht von Buchwald och det benämdes som Buchwalds dragonregemente och kallades ibland för ”prästdragonerna”.

I början av maj 1702 skeppades regementet från Karlshamn till fästningen Dünamünde i Livland för att förena sig med den arméfördelning som fortfarande stod kvar i Samogitien, under generalmajoren Georg Johan Maidels befäl.[3] Mot slutet av juli bröt de sedan tillsammans upp för att förena sig med Karl XII:s huvudarmé i Polen.

Den 22 december 1703 fastslogs regementets styrka till 600 meniga och det formerades samtidigt på åtta istället för sex kompanier.[4] Det första stora slaget regementet deltog i var vid Pultusk 1703. Henrik Christian Bröijer tillhörde Svenska livregementet till fot, som var garnisonsregemente i Göteborg, när han den 1 maj 1704 tog värvning som förare vid Skånska ståndsdragonerna. De deltog därefter i Karl XII:s stormning av Lemberg 1704 och ingick i Carl Gustaf Rehnskiölds armékår 1705–1706. Under Rehnskiölds ledning deltog de i slaget vid Fraustadt, där Buchwald sårades så illa att han avled några månader senare. Regementet leddes därefter av dess överstelöjtnant Henrik Wilhelm Wrangel tills han stupade i januari 1709. Karl XII utsåg då den unge prins Maximilian Emanuel av Würtemberg till överste för regementet. Den ”Lille prinsen” ledde förbandet fram till arméns undergång i slaget vid Poltava då regementets överlevande tillfångatogs.  

Regementet återuppsattes på nytt 1712 och fick först 1716 officiellt namnet Skånska ståndsdragonerna. Det upplöstes hösten 1721 och manskapet fördelades på Bergs- samt Östra och Västra skånska infanteriregementena. Denna text behandlar enbart det ursprungliga regementet och nedan följer namnlistor över officerare vid Skånska ståndsdragonerna under den första delen av Stora nordiska kriget, fram tills arméns upplösning efter slaget vid Poltava. Materialet är en sammanställning av uppgifter ifrån Lewenhaupts Karl XII:s officerare: biografiska anteckningar[5], Leijonhufvuds Namnlistor över officerskårerna vid svenska s.k. männingsregementen till häst och ståndsdragoner under stora nordiska kriget[6], Ennes Biografiska minnen af konung Carl XII:s krigare[7], samt listor över krigsfångar under Stora nordiska kriget i Krigsarkivet.

Namnlistor över officerare i Skånska ståndsdragonerna (kronologisk ordning)

Nedanstående lista är uppdelad i tjänstegrader och personerna listas i kronologisk ordning. Om samma person haft flera olika grader förekommer de en gång vid varje tjänstegrad.

Regementschefer

Namn Från Till Anm.
Barnekow, Kjell Christoffer 1700-09-05 1700-12-19 Kalmar
von Buchwald, Christian Albrecht 1701-01-30 1706-06-11 † Stettin
Würtemberg, Max Emanuel 1709-01-22 1709-06-28 * Poltava

 

Överstelöjtnanter

Namn Från Till Anm.
Lilljehöök af Fårdala, Seved 1700-00-00 1703-01-06 † Zekarowitz
Hästesko, Nils 1703-06-01 1705-02-11
Cronhjelm, Johan 1705-02-11 1706-02-03 Fraustadt
Wrangel, Henrik Wilhelm 1706-03-08 1709-01-22 † Sorozin
Wrangel af Adinal, Carl Henrik 1709-01-22 1709-07-01 * Poltava

 

Majorer

Namn Från Till Anm.
Hästesko, Nils 1700-09-24 1703-06-01
von Schriever, Johan Erik 1703-06-01 1705-04-25
Wrangel, Henrik Wilhelm 1705-04-25 1706-03-08
Jägerskiöld, Christer 1706-03-08 1706-05-31 † Dombrowo
Haijn, Henrik Johan 1706-07-06 1709-06-28 † Poltava

 

Kaptener

Namn Från Till Anm
Morman, Anton Johan 1700-09-10 1701-03-04
Coijet, Gustaf Wilhelm 1700-10-12 1705-04-27
Schröder, Johan Erik 1700-11-06
Bagge af Söderby, Jöns (Jonas) Christian 1701-03-18 1702-09-01
von Schriever, Johan Erik 1702-00-00 1703-06-01
Haijn, Henrik Johan 1703-06-01 1706-07-06
Kéry von Nagy-Kér (Keri), Nicolaus Josephus 1703-10-20 1705-06-19
Oxehufvud, Carl 1703-12-30 1704-08-11 † Lemberg
Eisenmenger, Göran 1704-01-25 1705-02-11
Brockman (Broocman), Carl Gustaf 1704-08-11 1709-06-28 † Poltava
Jägersköld, Christer 1704-08-11 1706-03-08
Horn af Åminne, Svante 1704-11-12 1709-07-01 * Perevolotjna
Oxehufvud, Göran 1704-11-12 1709-06-28 * Poltava
von Dieckmann und Blockshagen, Gustaf Johan 1704-11-23 1708-03-00
von Schack 1704-11-23 1709-06-28 † Poltava
Trast, Petter (Sekundkapten)[8] 1704-12-01 1707-05-04
Michaelis, Henrik 1704-12-12 1709-06-28 † Poltava
von Sass, Fredrik Gustaf 1704-12-12
von Rosenbach, Evald Johan 1704-12-13 1709-00-00 *
von Dessein, August Fredrik (Knlt) 1704-12-28 1706-02-03 † Fraustadt
Stackelberg, Mathias Christoffer 1704-12-29 1705-10-22
Meijer, Hans Henrik Efter 1704 1706-00-00 † Ilmenau
Berentz (Berenets), Henrik 1705-01-00 1707-01-10
von Radeken, Daniel 1705-01-26 1706-02-03 † Fraustadt
Douglas, Wilhelm 1705-03-21 1709-06-28 * Poltava
Simzon, Erik Efter 1706 1708-00-00
Kanterberg, Hans 1706-01-03 1708-08-00
Maidel, Fredrik Wilhelm 1706-03-01 1709-06-28 * Poltava
von Vicken, Otto Wilhelm 1706-07-29 1709-06-28 * Poltava
Kiellman, Karl Lorens 1707-05-04 1709-00-00 *
Petraeus, Gustaf 1707-05-04 1709-06-28 † Poltava
von Brandten, Henrik Johan 1707-05-04 1709-06-28 * Poltava
Creutz, Carl 1709-03-11 1709-06-28 * Poltava
von Kursell, Christoffer Engelbrecht 1709-03-11 1709-07-01 * Perevolotjna
Schmiedeberg, Carl (sekundkapten) 1709-03-11 1709-06-28 † Poltava
Fischer

 

Löjtnanter

Namn Från Till Anm
Stenström, Carl 1700-00-00 1703-06-00
Wirin, Jonas 1700-11-12 1702-07-07
Kéry von Nagy-Kér (Keri), Nicolaus Josephus 1700-11-29 1703-10-20
Årrhane (Orrhane), Johan Adolf 1701-06-17 1702-08-00
Horn af Åminne, Svante 1702-04-10 1703-06-01
Eichhorst, Lorentz 1703-00-00
Brockman (Broocman), Carl Gustaf 1703-06-01 1704-08-11
de Flon, Petter 1703-06-01
von Sass, Fredrik Gustaf 1703-12-27 1704-12-12
Maidel, Fredrik Wilhelm 1703-12-27 1706-03-01
Kloo, Mathias 1703-12-27 1705-04-24
von Vicken, Otto Wilhelm 1704-02-03 1706-07-29
Barij, Johan 1704-02-15 1704-08-11
Örnevinge, Johan Gustaf 1704-03-04 1706-04-24
von Brandten, Henrik Johan 1704-03-13 1707-05-04
Douglas, Wilhelm 1704-11-12 1705-03-21
Petraeus, Gustaf 1704-11-12 1707-05-04
Meijer, Hans Henrik 1704-11-12 Före 1706
Christiernin, Johan 1704-11-12 1705-05-13
Menlös, Mathias Gustaf 1704-11-12 1706-02-03 † Fraustadt
Schmiedeberg, Carl 1704-11-24 1709-03-11
Kiellman, Karl Lorens 1705-03-21 1707-05-04
Licho 1705-03-21
Stare, Jakob 1705-03-21 1709-00-00 *
Anberg, Jakob 1705-04-15
Larsson, Johan Fredrik 1705-05-16 1709-06-28 * Poltava
Borgström, Sven 1705-06-01
Creutz, Carl 1705-09-25 1709-03-11
Bergencrantz, Anders (Berg) 1706-00-00 1706-10-10
Ekerooth, Mathias Laurentius 1706-00-00 1709-07-01
Rosencrantz, Jakob 1706-00-00
Hamilton, Thomas 1706-01-03 1709-00-00 * Senkowa
Sture, Fredrik 1706-03-00 1709-06-28 * Poltava
Schiörtz, Leonard 1706-03-14 1709-09-24
Simzon, Erik 1706-04-09 Före 1708
Neuman (Nyman), Ernst Kristoffer (Kristian) 1706-05-01 1709-00-00 *
Bask, Johan 1707-05-05 1709-07-01 * Perevolotjna
Coijet, Erik Hardenberg 1708-00-00 1709-06-28 † Poltava
de Flon, Gillius 1708-00-00 1709-07-01 * Perevolotjna
Strömfelt, Johan Jakob 1709-00-00 1709-07-01 * Perevolotjna
Bergner, Lorents 1709-03-00 1709-06-28 † Poltava
von Gröninger, Carl Gudmund 1709-03-11 1709-07-01 * Perevolotjna
Lüth, (Hans) Joachim 1709-03-11 1709-07-01 * Perevolotjna
Falck, Mårten 1709-03-13 1709-06-28 * Poltava
Geijer, Johan 1709-06-28 † Poltava
Stobaeus, Severin 1709-06-28 † Poltava

 

Kornetter

Namn Från Till Anm
Walkendorff, Christian 1700-09-19 1701-00-00
Ehrenborg, Richard 1700-09-20 1703-06-01
von Sass, Fredrik Gustaf 1700-10-30 1703-12-27
Pretzman, Jonatan 1700-11-01 1703-04-21 † Pultusk
Lindström, Leonhard 1700-12-06 1701-06-01
Kloo, Mathias 1701-03-27 1703-12-27
Rosenstedt, Hillebrand 1702-01-04
Lembke 1702-06-16
Maidel, Fredrik Wilhelm 1702-08-01 1703-12-27
Rosencrantz, Jakob 1703-02-23 1706-00-00
Stare, Jakob 1703-12-27 1705-03-21
Ekerooth, Mathias Laurentius 1704-00-00 1706-00-00
Hamilton, Thomas 1704-02-03 1706-01-03
Kiellman, Karl Lorens 1704-02-13 1705-03-21
Coijet, Erik Hardenberg 1704-02-23 1708-00-00
Neuman (Nyman), Ernst Kristoffer (Kristian) 1704-08-11 1706-05-01
Hiélting, Johan 1704-08-11 1705-04-19
Kurck, Knut 1704-12-05
Schiörtz, Leonard 1704-12-13 1706-03-14
Carlheim, Bengt Gustaf 1704-12-13
Sture, Fredrik 1705-03-21 1706-03-00
de Flon, Gillius 1705-03-21 1708-00-00
Lockman, Carl 1705-03-21 1709-07-01 * Perevolotjna
Bagge, Erik Lorentz 1705-04-25
Lüth, (Hans) Joachim 1705-08-30 1709-03-11
Stegling, Patrik Henrik 1705-08-30 1707-05-04
Goggstedt, Anders 1706-00-00 1709-07-01 * Perevolotjna
von Gröninger, Carl Gudmund 1706-01-03 1709-03-11
Beck, Petter 1706-01-03
Öhrberg, Johan 1706-01-04 1709-02-26
Ekenstéen, Christian Ludvig 1706-03-14 Före 1709
Bergner, Lorents 1706-04-00 1709-03-00
Stobaeus, Severin 1706-04-19 1709-06-28 † Poltava
Tauson, Lars 1706-05-06 1708-00-00 † Ukraina
Bartoldi, Johan 1706-10-22
Gorck, Ulrik Fredrik 1706-10-22
Brusell, Petter 1707-05-04
Gadde, Thomas Wilhelm 1707-05-04 1709-06-28 † Poltava
Rotkirch, Fredrik 1708-00-00 1709-07-01 * Perevolotjna
von Gersdorff, Joachim Christoffer 1708-03-01 1709-07-01 * Perevolotjna
Bursh, Joachim Philip 1709-00-00 1709-06-28 † Poltava
Lindegren (Lundgren), Mathias 1709-00-00 1709-07-01 * Perevolotjna
Malmstedt, Hans 1709-00-00 1709-07-01 * Perevolotjna
Bröijer, Henrik Christian 1709-03-13 1709-06-28 * Poltava
Bruse, Johan 1709-06-28 * Poltava
Brännare, Anders
Hillebrand 1705-03-06
Jansson 1709-06-28 † Poltava
Meijer, Carl
Ridder 1709-06-28 † Poltava
Stackelberg, Fredrik 1709-06-28 * Poltava

Underofficerare – Sergeanter

Namn Från Till Anm.
Hall, Jöns 1702-09-01
de la Rogne (Roque) 1702-12-29
Stare, Jakob 1703-12-27
Ekerooth, Mathias Laurentius 1704-00-00
Eichhorst, [Christian Wilhelm?] 1704-03-09
Hiélting, Johan 1704-08-11
de Flon, Gillius 1705-03-21
Bergström, Anders 1702-00-00 1705-00-00
von Gröninger, Carl Gudmund 1703-00-00 1706-01-03
Simzon, Erik 1703-00-00 Före 1705
Ekenstéen, Christian Ludvig 1706-03-14
Stobaeus, Severin 1706-04-19
Kohl von Hirschwald, Johan Gunther 1703-06-29 1706-05-13
Rösslein, Simon Fredrik 1704-00-00 Före 1709
Brusell, Petter 1707-05-04
Bröijer, Henrik Christian 1706-04-14 1709-03-13
Lindegren (Lundgren), Mathias 1709-00-00
Kruse af Verchou, Hans Jakob 1709-05-08 1709-00-00

 

* Tjänstgöringen avslutades på grund av att personen tillfångatogs på angiven plats.

† Tjänstgöringen avslutades på grund av personen stupade i strid eller avled av sår från strid.

‡ Tjänstgöringen avslutades på grund av att personen avled av sjukdom eller andra orsaker.

Svensk drabantvärja modell 1693

Officerare och underofficerare i Skånska ståndsdragonerna (alfabetisk ordning)

Nedan följer en alfabetisk lista med officerare, underofficerare och civilmilitära befattningar vid Skånska ståndsdragonerna eller Buchwalds / Würtembergs regemente. I tabellen anges den högsta grad som personen erhöll under sin tjänstetid vid Skånska ståndsdragonerna, samt när denne kom i tjänst vid regementet och lämnade regementet. Observera att tidsspannet i nedanstående tabell inte betecknar tjänstgöringstiden i den befattning som anges, som i föregående tabeller, utan avser hela tjänstgöringstiden vid förbandet. Notera också att datum för ankomst och avsked från förbandet är de tidigaste säkra datumen, men att personen i vissa fall kan ha tjänstgjort ännu tidigare, i synnerhet i de lägre befattningarna, men uppgiften saknas i källmaterialet. Samma förhållande gäller då personen lämnade regementet.

Namn Högsta grad/befattning Ankom reg. Lämnade
Anberg, Jakob Löjtnant 1705-04-15
Bagge, Erik Lorentz Kornett 1705-04-25
Bagge af Söderby, Jöns (Jonas) Christian Kapten 1701-03-18 1702-09-01
Barij, Johan Löjtnant 1704-02-15 1704-08-11
Barnekow, Kjell Christoffer Överste 1700-09-05 1700-12-19
Bartoldi, Johan Kornett 1706-10-22
Bask, Johan Löjtnant 1707-05-05 1709-07-01
Beck, Petter Kornett 1706-01-03
Berentz (Berenets), Henrik Kapten 1705-01-00 1707-01-10
Bergencrantz, Anders (Berg) Löjtnant 1706-00-00 1706-10-10
Bergner, Lorents Löjtnant 1706-04-00 1709-06-28
Bergsteen, Knut Regementspräst 1702-00-00
Bergström, Anders Sergeant 1702-00-00 1705-00-00
Björndahl, Petter Korpral 1700-00-00 1706-11-06
Borgström, Sven Löjtnant 1705-06-01
von Brandten, Henrik Johan Kapten 1704-03-13 1709-06-28
Bratt, Jonas Regementsauditör 1707-01-17
Brockman (Broocman), Carl Gustaf Kapten 1703-06-01 1709-06-28
Bruse, Johan Kornett 1709-06-28
Brusell, Petter Kornett 1707-05-04
Brännare, Anders Kornett
Bröijer, Henrik Christian Kornett 1704-05-01 1709-06-28
von Buchwald, Christian Albrecht Överste 1701-01-30 1706-06-11
Bursh, Joachim Philip Kornett 1709-00-00 1709-06-28
Carlheim, Bengt Gustaf Kornett 1704-12-13
Christiernin, Johan Löjtnant 1704-11-12 1706-04-05
Coijet, Erik Hardenberg Löjtnant 1704-02-23 1709-06-28
Coijet, Gustaf Wilhelm Kapten 1700-10-12 1705-04-27
Collin, Suno Regementspräst 1705-12-21 1709-00-00
Creutz, Carl Kapten 1705-09-25 1709-06-28
Cronhjelm, Johan Överstelöjtnant 1705-02-11 1706-02-03
Dahlberg, Alexander Magnus Dragon 1705-05-04 1707-11-00
Dahlberg, Johan Dragon 1703-00-00 1705-00-00
von Dessein, August Fredrik Kaptenlöjtnant 1704-12-28 1706-02-03
von Dieckmann und Blockshagen, Gustaf Johan Kapten 1704-11-23 1708-03-00
Douglas, Wilhelm Kapten 1704-11-12 1709-06-28
Eenqvist, Petrus Skvadronspräst 1702-00-00
Ehrenborg, Richard Kornett 1700-09-20 1703-06-01
Eichhorst, [Christian Wilhelm?] Sergeant 1704-03-09
Eichhorst, Lorentz Löjtnant 1703-00-00
Eisenmenger, Göran Kapten 1704-01-25 1705-02-11
Ekenstéen, Christian Ludvig Kornett 1706-03-14
Ekerooth, Mathias Laurentius Löjtnant 1704-00-00 1709-07-01
Falck, Mårten Löjtnant 1709-03-13 1709-06-28
Fast, Johan Gabriel Mönsterskrivare 1704-00-00
Fischer Kapten
de Flon, Gillius Löjtnant 1705-03-21 1709-07-01
de Flon, Petter Löjtnant 1703-06-01
Gadde, Thomas Wilhelm Kornett 1707-05-04 1709-06-28
Geijer, Johan Löjtnant 1709-06-28
von Gersdorff, Joachim Christoffer Kornett 1708-03-01 1709-07-01
Goggstedt, Anders Kornett 1706-00-00 1709-07-01
Gorck, Ulrik Fredrik Kornett 1706-10-22
von Gröninger, Carl Gudmund Löjtnant 1703-00-00 1709-07-01
Haijn, Henrik Johan Major 1700-11-15 1709-06-28
Hall, Jöns Sergeant 1702-09-01
Hamilton, Thomas Löjtnant 1704-02-03 1709-00-00
Hiélting, Johan Kornett 1704-08-11 1705-04-19
Hillebrand Kornett 1705-03-06
Hoffman, Nicolas Regementskommissarie 1706-00-00
Horn af Åminne, Svante Kapten 1702-04-10 1709-07-01
Hästesko, Nils Överstelöjtnant 1700-09-24 1705-02-11
Jansson Kornett 1709-06-28
Jägersköld, Christer Major 1704-08-11 1706-05-31
Kall, Petter Underofficer
Kanterberg, Hans Kapten 1706-01-03 1708-08-00
Kart, Andreas Fältväbel
Kéry von Nagy-Kér (Keri), Nicolaus Josephus Kapten 1700-11-29 1705-06-19
Kiellman, Karl Lorens Kapten 1704-02-13 1709-00-00
Kloo, Mathias Löjtnant 1701-03-27 1705-04-24
Kohl von Hirschwald, Johan Gunther Sergeant 1703-06-29 1706-05-13
Kropp, Laurentz (Kroppius, Lorentz) Underofficer
Kruse af Verchou, Hans Jakob Sergeant 1709-05-08 1709-07-01
Kurck, Knut Kornett 1704-12-05
von Kursell, Christoffer Engelbrecht Kapten 1709-03-11 1709-07-01
Larsson, Johan Fredrik Löjtnant 1705-05-16 1709-06-28
Lembke Kornett 1702-06-16
Licho Löjtnant 1705-03-21
Lilljehöök af Fårdala, Seved Överstelöjtnant 1700-00-00 1703-01-06
Lindegren (Lundgren), Mathias Kornett 1709-00-00 1709-07-01
Lindström, Leonhard Kornett 1700-12-06 1701-06-01
Lockman, Carl Kornett 1705-03-21 1709-07-01
Lüth, (Hans) Joachim Löjtnant 1705-08-30 1709-07-01
Maidel, Fredrik Wilhelm Kapten 1702-08-01 1709-06-28
Malmstedt, Hans Kornett 1704-00-00 1709-07-01
Marschell, Per Volontär 1704-05-00 1705-00-00
Meijer, Carl Kornett 1709-12-02
Meijer, Hans Henrik Kapten 1704-11-12 1706-00-00
Menlös, Mathias Gustaf Löjtnant 1704-11-12 1706-02-03
Michaelis, Henrik Kapten 1704-12-12 1709-06-28
Morman, Anton Johan Kapten 1700-09-10 1701-03-04
Müling, Johan Mickel Regementsfältskär 1702-00-00 1704-00-00
Möller, Johan Kornett 1706-00-00 1711-00-20
Neuman (Nyman), Ernst Kristoffer (Kristian) Löjtnant 1704-08-11 1709-00-00
Oxehufvud, Carl Kapten 1703-12-30 1704-08-11
Oxehufvud, Göran Kapten 1704-11-12 1709-06-28
Petraeus, Gustaf Kapten 1704-11-12 1709-06-28
Pretzman, Jonatan Kornett 1700-11-01 1703-04-21
von Raaben, Johan Christian Underofficer 1704-00-00
von Radeken, Daniel Kapten 1705-01-26 1706-02-03
Riber, Petter Dragon 1702-00-00 1708-00-00
Ridder Kornett 1709-06-28
de la Rogne (Roque) Sergeant 1702-12-29
Rolander Präst
von Rosenbach, Evald Johan Kapten 1704-12-13 1709-00-00
Rosencrantz, Jakob Löjtnant 1703-02-23
Rosenstedt, Hillebrand Kornett 1702-01-04 1709-12-09
Rotkirch, Fredrik Kornett 1708-00-00 1709-07-01
Rydman, Johan Regementsauditör 1702-00-00
Rösslein, Simon Fredrik Sergeant 1704-00-00 1709-06-28
von Sass, Fredrik Gustaf Kapten 1700-10-30 1710-00-00
von Schack Kapten 1704-11-23 1709-06-28
Schiörtz, Leonard Löjtnant 1704-12-13 1709-09-24
Schmiedeberg, Carl Sekundkapten 1704-11-24 1709-06-28
Schröder, Johan Erik Kapten 1700-11-06
von Schriever, Johan Erik Major 1702-00-00 1705-04-25
Simzon, Erik Kapten 1704-00-00 1708-00-00
Stackelberg, Fredrik Kornett 1709-06-28
Stackelberg, Mathias Christoffer Kapten 1704-12-29 1705-10-22
Stare, Jakob Löjtnant 1703-12-27 1709-00-00
Stegling, Patrik Henrik Kornett 1705-08-30 1707-05-04
Stenström, Carl Löjtnant 1700-00-00 1703-06-00
Stobaeus, Severin Löjtnant 1706-04-19 1709-06-28
Strömfelt, Johan Jakob Löjtnant 1709-00-00 1709-07-01
Sture, Fredrik Löjtnant 1701-00-00 1709-06-28
Tauson, Lars Kornett 1706-05-06 1708-00-00
Trast, Petter Sekundkapten 1704-12-01 1707-05-04
von Vicken, Otto Wilhelm Kapten 1706-07-29 1709-06-28
Wahlbom, Tomas Skvadronspräst 1707-02-05
Walkendorff, Christian Kornett 1700-09-19 1701-00-00
Wildtfang (Willfang), Claës Rustmästare 1709-00-00 1709-00-00
Wirin, Jonas Löjtnant 1700-11-12 1702-07-07
Wrangel af Adinal, Carl Henrik Överstelöjtnant 1709-01-22 1709-07-01
Wrangel, Henrik Wilhelm Överstelöjtnant 1705-04-25 1709-01-22
Würtemberg, Max Emanuel Överste 1709-01-22 1709-06-28
Årrhane (Orrhane), Johan Adolf Löjtnant 1701-06-17 1702-08-00
Öhrberg, Johan Kornett 1702-00-00 1709-02-26
Örnevinge, Johan Gustaf Löjtnant 1704-03-04 1706-04-24

 

[1] Erik Leijonhufvud, ”Skånska ståndsdragonregementet”, i Namnlistor över officerskårerna vid svenska s.k. männingsregementen till häst och ståndsdragoner under stora nordiska kriget, av V. Hamilton och C. H. Kreüger, Skrifter utgivna av personhistoriska samfundet 9 (Stockholm: P.A. Norstedt & söner, 1915), 86.

[2] ”Margaretha Ascheberg, von – Svenskt Biografiskt Lexikon”, åtkomstdatum 22 april 2021, https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=18867.

[3] August Quennerstedt, ”Kompani- och kommando-journal vid Skånska ståndsdragonerna förd af kaptenen Gustaf Wilhelm Coyet 1702-1704”, i Karolinska krigares dagböcker jämte andra samtida skrifter, vol. 10 (Lund: Gleerupska univ. bokhandeln, 1914), XIV, https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/QuennerstedtA/titlar/KarolinskaKrigare10/sida/193/faksimil.

[4] Leijonhufvud, ”Skånska ståndsdragonregementet”, 86.

[5] Adam Lewenhaupt, Karl XII:s officerare: biografiska anteckningar (Stockholm: Norstedt, 1920).

[6] Leijonhufvud, ”Skånska ståndsdragonregementet”.

[7] Barthold Anders Ennes, Biografiska minnen af konung Carl XII:s krigare, samt andre embetsmän och personer, under denna konungs tid, fångne i Ryssland, flygtige i Turkiet, eller dödskjutne i fält, vol. 1, 2 vol. (Stockholm: P. Sohm, directeur, kongl. fält-boktryckare, 1818).

[8] Två sekundkaptener och en kaptenlöjtnant har inkluderats i listan med kaptener.

Referenser

Ennes, Barthold Anders. Biografiska minnen af konung Carl XII:s krigare, samt andre embetsmän och personer, under denna konungs tid, fångne i Ryssland, flygtige i Turkiet, eller dödskjutne i fält. Vol. 1. 2 vol. Stockholm: P. Sohm, directeur, kongl. fält-boktryckare, 1818.

Leijonhufvud, Erik. ”Skånska ståndsdragonregementet”. I Namnlistor över officerskårerna vid svenska s.k. männingsregementen till häst och ståndsdragoner under stora nordiska kriget, av V. Hamilton och C. H. Kreüger. Skrifter utgivna av personhistoriska samfundet 9. Stockholm: P.A. Norstedt & söner, 1915.

Lewenhaupt, Adam. Karl XII:s officerare: biografiska anteckningar. Stockholm: Norstedt, 1920.

”Margaretha Ascheberg, von – Svenskt Biografiskt Lexikon”. Åtkomstdatum 22 april 2021. https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=18867.

Quennerstedt, August. ”Kompani- och kommando-journal vid Skånska ståndsdragonerna förd af kaptenen Gustaf Wilhelm Coyet 1702-1704”. I Karolinska krigares dagböcker jämte andra samtida skrifter, 10:193–426. Lund: Gleerupska univ. bokhandeln, 1914. https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/QuennerstedtA/titlar/KarolinskaKrigare10/sida/193/faksimil.