Lars med värja

Bröijer – En krigaresläkts historia

Hösten 2019 började jag intressera mig för släktforskning, något som min far hållit på med i flera decennier. Jag fick ta del av den databas som han mödosamt byggt upp och kunde själv börja utforska materialet. Snabbt fastnade jag för en synnerligen intressant släktgren vars äldste stamfader hette Herman Bröijer (1568–1633) och var borgmästare i Viborg.

Jag har särskilt intresserat mig för den av hans ättlingar som är min egen anfader och som förde släkten till Jämtland. Han hette Henrik Christian Bröijer och via hans barn fördes släkten vidare till Hälsingland och mina hemtrakter.

Henrik Christian deltog i det stora nordiska kriget och överlevde 13 års fångenskap i Ryssland efter nederlaget i Poltava. Därefter fick han tjänstgöring som Löjtnant i Jämtlands dragonregemente och bosatte sig i Oviken.

Syftet med denna hemsida är att publicera resultatet av min släkt- och personforskning rörande släkten Bröijer och i synnerhet Henrik Christians händelserika liv.

Detta är dock något som kommer att ta lång tid och ännu har jag bara börjat skrapa på ytan, men så småningom kommer denna webbsida att fyllas med information.

Lars Larsson

Journalist och utforskare

Bilden: I juli 2016 föreläste jag på Verner von Heidenstams Övralid. Jag hade då förmånen att få övernatta i kinesiska rummet. Den karolinervärja jag håller i handen hade Heidenstam fått i gåva och ska ha upphittats i Jämtland.